Ziekmelden of buitengewoon verlof

Ziekmelden en aanvragen verlof buitenom de schoolvakanties

's Morgens voor schooltijd zijn wij niet altijd telefonisch goed bereikbaar omdat we voor schooltijd druk zijn met opstarten. Ook onder schooltijd is dat soms het geval als de directeur en IB-er er niet zijn. Er is om die reden een keuzemenu ingesteld waar u een bericht kunt inspreken als u de school belt. Wij krijgen die voicemailberichten in onze mailbox die we dan kunnen uitluisteren. 

Als u graag telefonisch contact wilt om verdere informatie te geven over de ziekmelding dan kun u dit in uw voicemailbericht aangeven en dan bellen we u terug op een tijdstip dat we even weg kunnen uit de klas of in een pauze.

Uw kind ziekmelden kan op verschillende manieren, maar graag altijd voor 8.30 uur

Als u een berichtje of mailtje stuurt,  let er dan bij meedere groepsleerkrachten op dat u het aan de leerkracht stuurt die ook die dag werkt!

Een berichtje kunt u sturen via:

  • Parro
  • Mail (mailadressen leerkrachten staan in de kalender)
  • Telefonisch (door het inspreken van een voicemail)

 

Mag een kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?

Het is in strijd met de Leerplichtwet om met uw kinderen op vakantie te gaan buiten de vakantieperioden die de school vaststelt. Wanneer het door het beroep van u of uw partner niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof dient u zo spoedig mogelijk in bij de directeur, bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren. 

U kunt hier de bijlage downloaden.  [ DOWNLOAD  STARTEN ]

Indien van toepassing vult u ook de werkgeversverklaring in. [ DOWNLOAD  STARTEN ]

Bekijkt u hier de folder van RBL (regionaal bureau leerplicht) [ DOWNLOAD  STARTEN ]

en de vakantieverlof en luxe verzuimkaart [ DOWNLOAD  STARTEN ]