Ervaren team

In ons kindcentrum werken we met verschillende professionals en vormen we met elkaar een team. Dit betekent dat we expertise in onze school hebben om zo goed mogelijk jouw kind(eren) te kunnen begeleiden in het leren, spelen en ontwikkelen. De collega’s van de Poeljeugd kun je hieronder vinden.

Je kunt de collega’s altijd vragen stellen over jouw kind voor of naschooltijd. Voor schooltijd is er echter beperkt tijd, mocht je behoefte hebben aan een langer gesprek dan wordt er een afspraak gemaakt. Daarnaast zijn er mogelijkheden om tijdens geplande ouder/kind gesprekken met de leerkracht van je kind te spreken.

Het team werkt nauw met elkaar samen vanuit onze visie op onderwijs. De leerlingen zijn allemaal “onze leerlingen” en niet alleen de kinderen in de groep waar je bij hoort. Een gevoel van saamhorigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Onderwijs

Marleen

Schoolleider

Len

Leerkracht

Elize

Leerkracht

Danielle

Leerkracht

Donja

Leerkracht

Evelien

Leerkracht

Erik

Leerkracht

Joyce

Leerkracht

Sanne

Intern Begeleider

Ondersteuning

Gwen

leesconsulent

Soraya

Zorgassistent

Opvang

Shania

Pedagogisch Medewerker

Danielle de V

Pedagogisch Medewerker