Schooltijden en vakanties

Op alle dagen van de week zijn de schooltijden gelijk: 8.30 uur – 14.00 uur

In de ochtend is er een kleine pauze van 15 minuten. Hiervoor geeft u als ouder drinken en iets te eten mee.

Alle kinderen blijven tussen de middag bij de leerkracht op school eten. Hiervoor nemen de leerlingen hun lunch mee van thuis. 

 

Schoolvakanties 2021-2022

 

Herfstvakantie 

25 t/m 29 oktober

Kerstvakantie                  

27 dec t/m 7 januari

Voorjaarsvakantie            

28 feb t/m 4 maart

Goede Vrijdag 2e Paasdag

15 t/m 18 april

Meivakantie

25 april t/m 6 mei

Hemelvaart

25 en 26 mei

Pinksteren            

6 juni

 Zomervakantie    

 22 juli t/m 2 september

Andere vrije dagen

Tijdens het cursusjaar vinden er studiedagen plaats:

- 22 oktober 

- 10 januari

- 24 januari

- 25 februari

- 24 juni studiemiddag. De kinderen zijn 's middags vrij.

- 11 juli