Onderwijs

 

Kind centraal

Op de Poeljeugd staat het kind centraal en brengen we de leerstof naar het kind. We streven naar een hoge betrokkenheid en welbevinden. Door goed te kijken naar de behoeften van ieder kind en hierop in te spelen, willen we het kind optimaal laten ontwikkelen en het beste uitzichzelf te halen. 

We vinden het belangrijk kinderen eigenaar van hun leeproces te maken waarmee we ze vertrouwen en inzicht in hun kunnen meegeven. Samen met het kind kijken we naar zijn of haar ontwikkeling en behoeften. Van daaruit wordt het leerproces van het kind bepaald. 

Kinderen verwerven kennis in basisvaardigheden, maar ontwikkelen ook allerlei andere competenties en vaardigheden. We werken vanuit de vijf kernwaarden; welbevinden, betrokkenheid, vertrouwen, samen en kwaliteit.  

Onze school werkt in combinatiegroepen. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar komen. De leerstof wordt aangeboden per leerjaar en is gekoppeld aan de kerndoelen en de bijbehorende leerlijnen. De doelen en de leerlijnen zijn voor ons de basis, we gebruiken de methodes als richtlijn. Onze rijke leeromgeving kenmerkt zich door: een mooie buitenomgeving waarvan we veel gebruik maken tijdens de lessen en speelmomenten, flexibele werkplekken, veel ruimte en een sfeervolle uitstraling. 

In de groepen wordt er gedifferentieerd gewerkt met verschillende instructiemomenten waarin kinderen actief meedoen en verschillende leerstrategieen krijgen aangereikt.