Kernwaarden, Missie en visie

Kernwaarden

Onze school heeft 5 kernwaarden geformuleerd. Deze waarden zijn zichtbaar in de school. We hechten er veel waarde aan. We willen dat iedereen ervaart dat deze waarden belangrijk zijn.

 

Welbevinden  Betrokkenheid  Vertrouwen  Samen  Kwaliteit

 

De missie van de school

De kinderen op de Poeljeugd mogen leren in een veilige, uitdagende, betekenisvolle leeromgeving. Ze ontwikkelen vaardigheden, werken aan hun competenties en kunnen alleen of met elkaar leren zodat ze zelfstandige, sociale en medeverantwoordelijke wereldburgers mogen worden.

 

De visie van de school

Op de Poeljeugd streven we ernaar dat de kinderen optimaal presteren. Het individuele kind en zijn functioneren in een groep krijgt hierbij aandacht. De kinderen spelen en leren samen en ontdekken hun talenten. Ze kunnen trots zijn op zichzelf, in hun eigen kracht staan, leren doorzetten en grenzen verleggen door hen (mede) verantwoordelijk te laten zijn voor hun leerproces. Door hen te leren reflecteren op hun werk, taakaanpak en hun gedrag leren ze bewust de juiste vaardigheden toe te passen en gebruik te maken van hun competenties.

 

De school biedt de kinderen een geborgen gevoel. We streven naar een school waar het veilig is, in de school maar zeker ook buiten de school. We maken dat het leren betekenisvol plaats kan vinden in en buiten de school. De inrichting van de school is er op gericht dat we die betekenisvol, duurzaam en uitdagend maken. Daarbij willen we de naaste omgeving ook inzetten, we hebben veel mogelijkheden om gebruik te maken van een rijke leeromgeving.

We leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor elkaar en verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving. De Christelijke identiteit van de school komt tot uitdrukking in het aanbod van verhalen en is een inspiratiebron voor het handelen vanuit het christelijk geloof.

Er wordt aandacht geschonken aan de verscheidenheid van mensen, verschillen worden erkend en gerespecteerd.