Identiteit

De Poeljeugd heeft een open karakter, iedereen is welkom. We zijn een school met een open christelijke identiteit, waar we samen verantwoordelijk zijn voor ieders welbevinden. We doen dit in onderling vertrouwen, harmonie en met respect voor iedereen.