Onze school

Over de school

De Poeljeugd wil een school zijn met een open christelijke identiteit, waar we samen verantwoordelijk zijn voor ieders welbevinden. We doen dit in onderling vertrouwen, harmonie en met respect voor een ieder vanuit welke gezindte of afkomst je ook op school komt.

Wij proberen ons onderwijs zo in te richten dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwik­kelen, hun mogelijkheden leren gebruiken en hun grenzen verkennen. 

Op basis van wederzijds respect voor de normen en waarden willen wij dat de kinderen leren open te staan voor diversiteit want we leven in een multi culturele samenleving.

Samen met ouders/verzorgers zien wij het als onze taak de kinderen op te voeden tot weerbare en mondige mensen, die delen in de zorg voor elkaar, respectvol kunnen omgaan met het milieu en kennis hebben genomen van de ontstaansgeschiedenis van onze samenleving.