Opvang en onderwijs

Onderwijs en Opvang, de peuterontwikkelgroep

 

Schets van de samenwerking

Een voorziening op maat

De Poeljeugd ontwikkelt samen met Prokino het concept (integraal) kindcentrum op een manier die past bij beide organisaties. De missie en visie van de school en kinderopvang organisatie sluiten goed op elkaar aan.

We gaan toewerken naar een (2-12 jaar ) voorziening. Naast de inhoudelijke uitgangspunten zijn de volgende principes van belang bij de ontwikkeling van een gezamenlijke voorziening:

 

De voorziening is een samenwerking tussen de Poeljeugd en Prokino waarin onderwijs, opvang, zorg en ondersteuning bij de opvoeding vanuit één visie vorm gegeven wordt. In de samenwerking wordt de aanwezige expertise bij de teams van zowel Prokino als van de Alberoscholen ingezet.

De voorziening wordt op maat ontwikkeld. Afhankelijk van de doelgroepen ouders en kinderen wordt het aanbod van de voorziening vastgesteld. Dit kan uiteenlopen van sec opvang-onderwijs tot een uitgebreid pakket van diensten als naschoolse activiteiten en hulpverlening op school, opvang en in de thuissituatie. In figuur 1 is aangegeven aan welke diensten en voorzieningen aanvullend kan worden gedacht.

Een aanspreekpunt op de voorziening!

 

Stichting Prokino

Stichting Prokino is een landelijke aanbieder van kinderopvang, peuterspeelzalen en (jeugd) zorg. De hoofdactiviteit van Prokino is kinderopvang. Verspreid over het land biedt Prokino op ongeveer 100 locaties kinderopvang aan. Voor kinderen met een speciale zorg- of aandachtsvraag biedt Prokino extra individuele begeleiding op de reguliere groep met waar nodig een transmurale benadering in de thuissituatie.

 

De missie van Prokino is ”Samen groot worden”, gebaseerd op haar drie kernwaarden samen, ondernemend en groeien. Dit vertaalt zich op individueel kindniveau, op organisatieniveau en op lokaal niveau. Prokino hanteert een aantal uitgangspunten ten aanzien van een integraal kindcentrum, te weten:

Elk kind heeft het recht op gelijke kansen om te participeren in het sociale leven, relaties en school en nastreven van het eigen geluk en welzijn.

Een (I)KC biedt alle kinderen van 0-12 jaar een totaalpakket wat betreft educatie, opvang en ontwikkeling dat ze tot leren en groei brengt, voor zichzelf en voor de samenleving.

De ouders zijn de belangrijkste partners bij de ontwikkeling van het kind.

Een (I)KC ondersteunt de band tussen ouder en kind; een (I)KC ontzorgt ouders, door ruime opvangtijden, extra services en door het aanbod aan expertise en ondersteuning.

In een (I)KC wordt gewerkt vanuit één pedagogische en didactische visie gericht op de optimale ontwikkeling van de kinderen.

Een (I)KC biedt kinderen een omgeving die vertrouwd en uitdagend is en die kinderen en ouders de gelegenheid voor ontmoeting biedt.