4 Opbrengsten, de resultaten in de context

4          Opbrengsten, de resultaten in de context

 

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de opbrengsten over 3 jaar. De kwaliteit van ons onderwijs ligt voor de inspectie op een voldoende niveau.

 

 

eindtoets

score de Poeljeugd

Inspectienorm

IEP 2017

80,3

78

IEP 2016

89

81

IEP 2015

87,8

81

 

Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van de leerlingen in groep 8 van de laatste 3 jaren.

 

 

2016-2017

2015-2016

2014-2015

VMBO BL

0

0

0

VMBO KL

2

0

2

VMBO GL

0

1

0

VMBO TL

3

1

4

HAVO

7

4

2

VWO

9

6

3

totaal

21

12

11

 

Leerlingpopulatie 2015-2016:

Door verhuizing is er een leerling gestart in groep 7. Daarnaast is er een leerling overgekomen vanuit Wolphaartsdijk naar onze school. Er is een leerling vertrokken naar Middelburg.

We hebben een kleine(re) groep in school. Dit jaar zijn ze groep 2.

De uitstroom van de kinderen is gebaseerd op hoge verwachtingen. De kinderen presteren goed en de advisering is correct. Dit horen we terug van Voortgezet Onderwijs scholen. Er zijn weinig kinderen die op-stromen of afstromen.

 

Leerlingpopulatie 2016-2017:

Deze groep 8 leerlingen (21) heeft een regelmatige schoolloopbaan afgelegd. Ze zijn onze grootste groep van de afgelopen jaren geweest. Er zijn sporadisch verhuizingen. De kinderen die in ‘s Heer Hendrikskinderen wonen gaan voor het overgrote deel naar de Poeljeugd. Een aantal kinderen gaan naar de Steenblokschool. Dit is een school op reformatorische grondslag. Ouders kiezen voor deze school vanwege de identiteit. Ook dit jaar was er een hoge uitstroom. We kunnen deze trend vasthouden.