3 Doelen van het onderwijs

3          Doelen van het onderwijs

 

In de wet staat omschreven wat de basisschool  in acht jaar onderwijs  met de kinderen moet behandelen.  Dit is samengevat in kerndoelen. Deze kerndoelen worden door de school verdeeld in tussendoelen. We  richten ons onderwijs zo in dat we gebruik  maken van verschillende  middelen  om te voldoen aan deze kerndoelen. Om zicht te krijgen op de voortgang van het onderwijs  worden er regelmatig toetsen afgenomen. Hiermee kunnen we tevens zien of de kinderen  de tussendoelen beheersen en monitoren we de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Speerpunten

Het schoolteam werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doen we op basis van uitkomsten, toetsen, interne evaluaties en externe kwaliteitsonderzoeken.

 

In het schooljaar 2016 – 2017 hebben we gewerkt aan de volgende speerpunten:

Stichting Leerkracht                   Gezamenlijke doelen stellen en lessen voorbereiden

Nieuwe methode “Alles in 1”    Invoeren van de methode

Cultuur                                            Het cultuurbeleidsplan wordt geschreven en vastgesteld

Rapporten                                       Samenstellen van nieuwe rapporten                                 

 

In het schooljaar 2017 - 2018 gaan we werken aan de volgende speerpunten:

E.G.O.                                              Ervaringsgericht onderwijs,onderwijsconcept wordt ingevoerd. 

Stichting Leerkracht                  Tweede jaar, met de methodieken die ons zijn aangereikt. 

Groepsdoorbrekend werken    Werken met leerlijnen en doelen, de methode is de bron.     

Rapporten                                      Samenstellen van nieuwe rapporten vanuit de visie