13 Verzuimbeleid

13       Verzuimbeleid

 

Het aanvragen van extra verlof is gebonden aan regels. De verlofmogelijkheden staan vermeld op de website. Er staat in een stroomschema aangegeven wanneer u recht heeft op verlof. Wanneer u verlof nodig heeft, en het voldoet aan de criteria dan kunt het aanvraagformulier via de website downloaden.

De directie toetst de aanvraag en verleend al dan niet toestemming. Voor langdurig verlof, een vakantie buiten de geijkte vakanties zal er een werkgeversverklaring overlegd moeten worden.

 

Alleen aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, zoals vermeld op de website en op de aanvraagformulieren, kunnen in behandeling worden genomen.

 

We hebben contact met de ambtenaar van de leerplichtwet. Wij zullen desgewenst advies inwinnen.

 

Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar.