12 BSO, VSO en Peutergroep

12       BSO, VSO en Peutergroep

 

De Buitenschoolse Opvang is op de Poeljeugd in samenwerking met kinderopvangorganisatie Prokino opgezet.

 

De pedagogisch medewerkers van Prokino, de leerkrachten en onderwijsassistenten van de school vormen samen 1 team. De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang werken nauw samen met de school. Hierdoor is er een hele gemakkelijke overgang voor de kinderen in de school.

 

De opvangorganisatie is nauw verweven met de school. We zijn ook op weg naar een kindcentrum. We noemen ons daarom al vol trots: kindcentrum de Poeljeugd, voor onderwijs en opvang.

 

We werken aan een gezamenlijk pedagogisch plan zodat er eenduidigheid is, dat het pedagogisch klimaat herkenbaar is en we dezelfde taal spreken.

 

De Voorschoolse Opvang is geregeld. Kinderen kunnen desgewenst al voor schooltijd worden opgevangen. De kinderen komen gewoon naar school. Er is een ruimte in de school beschikbaar.

 

De peuters kunnen vanaf 2 jaar aangemeld worden bij de kinderopvang. Zij kunnen 3 dagen in de week terecht. Nu zijn dit de dinsdag, woensdag, donderdag. Maar dit kan wanneer hier vraag naar is uitgebreid worden.

 

U kunt hierover contact opnemen met kinderopvang Juultje de Poeljeugd

 

juultjedepoeljeugd AT prokino DOT nl