1. missie 2. visie

1          Missie

 

Ontwikkel jezelf en groei samen.

Ondersteund met de kernwaarden die we hebben geformuleerd:

welbevinden, betrokkenheid, vertrouwen, samen en kwaliteit

 

De kinderen ontwikkelen vaardigheden, werken aan hun competenties en kunnen alleen of met elkaar leren zodat ze zelfstandige sociale en mede verantwoordelijke wereldburgers mogen worden.

 

2          Visie

 

Op de Poeljeugd streven we ernaar dat de kinderen optimaal kunnen presteren en in alle facetten van hun ontwikkeling worden gestimuleerd om te groeien.

 

Ieder kind is uniek

Kinderen hebben verschillende karakters, talenten, behoeften en leervragen.

 

Kinderen leren van elkaar

Door met elkaar te communiceren, te spelen en samen te werken, leren kinderen veel van elkaar.

 

Het kind is eigenaar van zijn eigen leren

Kinderen geven bij ons op school mede sturing aan hun ontwikkeling. De rol van onze leerkrachten is hierbij essentieel, zij zijn mede-verantwoordelijk voor het leren van de kinderen.

 

Kinderen hebben basisbehoeftes.

Kinderen willen veiligheid. Wanneer hun welbevinden hoog is, is hun betrokkenheid ook hoog. Kinderen zijn gedreven om ontdekkingen te doen. Van binnenuit willen zij leren en zich verder ontwikkelen. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig.

 

Kinderen ontwikkelen zich in een doorgaande lijn

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind een doorgaande ontwikkeling kan doorlopen. Daarom zijn opvang en onderwijs ondergebracht onder één dak, werken de medewerkers van opvang en onderwijs nauw met elkaar samen en is er binnen het kindcentrum sprake van één pedagogisch klimaat.

 

Kinderen ontwikkelen zich in brede zin

Kinderen verwerven kennis en basisvaardigheden, maar ontwikkelen ook allerlei andere competenties en vaardigheden, zoals sociale, morele, emotionele, motorische, communicatieve en creatieve competenties.

 

Kinderen mogen fouten maken

De Poeljeugd is een lerende organisatie op alle niveaus. Voor kinderen geldt dat we ze willen laten ervaren dat fouten maken leerzaam is.