Opvang en onderwijs

Door de nu geldende corona regels hebben wij geen speelontwikkelgroep op dit moment. 

Zodra dit weer mogelijk is, gaan wij weer van start. 

 

Onze school heeft samen met Prokino Juultje de Poeljeugd een mooie samenwerking in de vorm van een speelontwikkelklas.

 

Oudste peuters die al wat meer uitdaging kunnen gebruiken, krijgen de kans om mee te doen in de kleuterklas en zo geleidelijk aan te wennen aan school. De peuters starten op in hun eigen groep en gaan daarna met de pedagogisch medewerker naar de kleuterklas, waar de peuters en kleuters elkaar kunnen ontmoeten, ontwikkelen, samenspelen en plezier maken. Dit is voor de peuters een fijne manier om alvast kennis te maken met de basisschool. We streven er naar om de drempel van peutergroep naar de basisschool zo laag mogelijk te houden en de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich fijn voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom stellen we het welbevinden en de betrokkenheid van het kind centraal. Daarbij kijken we steeds naar de behoeften van het kind en stemmen ons aanbod daar op af. Er is dus een nauwe samenwerking tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht. Wij werken met het Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma (VVE), waarbij peuters specifiek gestimuleerd worden in hun (taal)ontwikkeling. Sommige kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal, komen in aanmerking voor een VVE-indicatie via het consultatiebureau. Met een VVE-indicatie kunnen zij een extra ochtend naar de peutergroep komen op kosten van de gemeente, voor zover deze niet vergoed wordt door de belastingdienst.

 

Doordat onze locatie beschikt over zowel een peutergroep als een buitenschoolse opvang is het voor u als ouder ideaal, mocht u meerdere kinderen hebben, hen naar één adres te brengen. Onze pedagogisch medewerksters werken zowel op de BSO als op de peutergroep waardoor er altijd een warme overdracht naar ouders mogelijk is.

 Klik hier voor meer informatie over Prokino Juultje de Poeljeugd.