Onze groepen

Op de Poeljeugd werken we in combinatiegroepen. 

Informatie over deze verschillende groepen vindt u hiernaast. 

De groepen zijn als volgt ingedeeld:

Groep 1-2: 

Maandag dinsdag en woensdag om de 14 dagen: Donja Schaufele

Woensdag om de 14 dagen, donderdag en vrijdag: Evelien de Jonge

Groep 3-4:

Maandag, donderdag en vrijdag: Astrid Korstanje

Dinsdag en woensdag: Len Wolters

Groep 5-6:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Danielle de Reiger

Groep 7-8:

Maandag, dinsdag en woensdag: Elize Stins

Donderdag en vrijdag: Len Wolters