Alpha Project Duurzaamheid

Tijdens dit project werkten groepen van verschillende scholen samen aan één onderwerp. Door middel van het gebruik van social media waren zij in staat om met elkaar te overleggen. Ook hadden de groepen contact met Erik Otte, onderhoudscoördinator van Alpha Scholengroep. Hij adviseerde de kinderen op allerlei gebied en bracht hen in contact met diverse experts.

De adviezen van de kinderen zijn gebundeld in het Alpha Handboek Duurzaamheid. De directeuren, die samen het Alpha Duurzaamheidspact hebben ondertekend, zullen dit handboek gebruiken bij het verduurzamen van de organisatie van hun school. Samen met de kinderen, de ouders en het team zijn zij hiervoor verantwoordelijk.

Met het ondertekenen van het pact, onderschrijven de directeuren de gezamenlijke opdracht om op Alpha Scholen duurzaam te werken. Niet allen in de klassen tijdens het leren, maar ook buiten de klassen om goed leren mogelijk te blijven maken, nu en in de toekomst.

 

Kijk hier voor meer foto's van de afsluiting van het project.

 

Sponsoren: Boekhandel Koperen Tuin in Goes en Installatiebedrijf Wisse uit Goes.